Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding


3 juni 2019 - De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat gaat regelen dat pensioenrechten na een echtscheiding automatisch worden verdeeld over beide ex-partners. Straks kunnen beide ex-partners los van elkaar beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen.

Karin Kuiken: "Een goed initiatief! Dit scheelt, zeker als er meerdere pensioenen zijn opgebouwd bij diverse pensioenfondsen, een hoop administratieve rompslomp, maar geeft ook meer duidelijkheid aan de gewezen partners."


"Ex-partners krijgen meer regie op hun eigen financiële planning”, aldus minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij zal het voorstel deze zomer aan de Tweede Kamer voorleggen. "Na de scheiding is in het pensioenoverzicht straks meteen duidelijk hoeveel pensioen iemand later kan verwachten.”

Verdeling eenvoudiger
Na een scheiding heb je recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Maar, dat moet je wel op tijd doorgeven aan je pensioenfonds, binnen twee jaar. Als je dat vergeet of te lang uitstelt, moet je de uitbetaling zelf met je ex-partner regelen, ook als die daar geen zin in heeft.

Minister Koolmees: "Echtscheiding is een moeilijke situatie, waarbij je veel aan je hoofd hebt. Bovendien is pensioen een ingewikkeld onderwerp. De verdeling kan en moet eenvoudiger. We gaan het automatisch regelen. Zo worden kwetsbare partners beter beschermd.”

Aanpassing wet
De wet, die in 2021 in zou moeten gaan, regelt ook dat pensioenfondsen direct na de scheiding de pensioenrechten gaan verdelen tussen de ex-partners. Nu gebeurt dat pas vlak voor de ingang van het pensioen. Ex-partners blijven hierdoor levenslang afhankelijk van elkaar voor beslissingen over hun pensioen. Bijvoorbeeld over de vraag wanneer het pensioen moet ingaan.

Om beide ex-partners los van elkaar te laten beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen, komt er een aanpassing op de zogeheten Wet verevening pensioenenrechten bij scheiding, uit 1995.

Bron RFEA, lees

Geplaatst op: 06 juni 2019

Terug naar blog

© 2019 - Finance & More Heerhugowaard