Persbericht CFD: Kassa voor de Consumentenbond


Hoevelaken, 22 mei 2019 - Wederom kiest de Consumentenbond ervoor om het intermediair landelijk te kijk te zetten. Dit keer (weer) geholpen door een uitzending van Kassa, waarin de Consumentenbond ons een 'lakse' beroepsgroep noemt.

Karin Kuiken: "Alles voor de kijkcijfers… het is zo jammer dat de Consumentenbond en Kassa in een een-tweetje de argeloze kijker met merendeels onjuiste informatie weten te bewegen om hun zaken middels de Consumentenbond te regelen, maar niet vertellen dat de Consumentenbond nog maar één belang heeft, namelijk een commercieel belang. Dat dit over de rug gaat van ter zake kundige adviseurs is natuurlijk niet in het belang van de klanten!

Stemmingmakerij… en niemand die daar iets tegen kan doen want die stem wordt bewust niet gehoord."


KiFiD uitspraak
Het gaat allemaal om een KiFiD uitspraak van vorig jaar, waarin een intermediair werd verdoordeeld tot het betalen van een vergoeding vanwege het niet oversluiten van een ORV naar een goedkopere versie.

Deze zaak kent specifieke omstandigheden. Er zijn ook soortgelijke KiFiD-zaken waarbij er juist geen sprake was van een veroordeling tot het betalen van een vergoeding. Maar blijkbaar is één zaak voor de Consumentenbond en Kassa al voldoende om het intermediair maandenlang op te jagen.

Oneerlijk en verwarrend
Kassa en de Consumentenbond vertellen ook niet het hele verhaal. Zo wordt er geen duidelijk onderscheid gemaakt in zorgplicht en nazorg en wordt aan het Wft artikel 4:20 lid 3 een eigen interpretatie gegeven. Ook wordt de besparing bij oversluiten onduidelijk gepresenteerd. Er wordt gezegd dat het vele duizenden euro's bespaart, maar per maand is er in de meeste gevallen slechts sprake van een besparing van enkele euro's. Ook wordt niet verteld dat de meeste ORV's zijn gekoppeld aan hypotheekproducten en dat het een hele toer is om die aangepast te krijgen. En dan zijn er natuurlijk nog de omstandigheden van de verzekerde zelf die ook van invloed kunnen zijn op een nieuwe premie.

Wat alles nog verwarrender maakt is het feit dat noch Kassa, noch de Consumentenbond een duidelijk onderscheid maakt in gebonden adviseurs en onafhankelijke adviseurs. Het lijkt er op dat de 'klachten' vooral over gebonden adviseurs gaan, dus de verkoopmedewerkers van de aanbieders zelf.

Geen zorgplicht maar nazorg
Daarnaast is het aantal juridische zaken dat hierover gaat op één halve hand te tellen. Nader onderzoek naar eerdere uitspraken toont aan, dat het schenden van de zorgplicht juist op de technische productkenmerken zit en niet op de verandering in prijs van het product. Dat laatste behoort tot het domein van de nazorg en dat is een betaalde dienst. De AFM zegt over nazorg het volgende:

'Voor nazorg mag u een vergoeding ontvangen die in verhouding staat tot de geleverde werkzaamheden. Een vergoeding voor nazorg kan bijvoorbeeld in de vorm van doorlopende provisie vanuit de bank of verzekeraar of een serviceabonnement dat wordt betaald door de klant.'

Consumentenbond als concurrent
CFD is natuurlijk teleurgesteld dat Kassa en de Consumentenbond steeds maar weer onze beroepsgroep schofferen. Wat in dit verband vooral de wenkbrauwen doet fronsen is het feit dat de Consumentenbond zelf zeer actief is in de verkoop van verzekeringen en financiële producten! Speelt hier geen dubbel belang? De onderstaande screenshot is van de website van de Consumentenbond.

Zwartmakerij
CFD verwijt Kassa en de Consumentenbond tendentieuze berichtgeving inzake het verzuimen van de nazorg bij overlijdensrisicoverzekeringen. In hun berichtgeving wekken Kassa en de Consumentenbond ten onrechte de indruk dat er veel mis gaat. Het is stemmingmakerij van een consumentenorganisatie die nota bene zelf profiteert van het uitschakelen van het onafhankelijk intermediair.

Ook nu weer kiest Kassa voor de Consumentenbond. Maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit soort negatieve berichtgeving over intermediairs een verborgen agenda kent. Al die negatieve aandacht voor onze bedrijven is namelijk Kassa voor de Consumentenbond!
Zij bieden immers een online alternatief voor al die 'lakse' intermediairs.

CFD-Nazorgmodule
CFD heeft vorig jaar al de CFD-nazorgmodule, waarin 20 scans zitten, geïntroduceerd. Of het nu gaat om de ORV, auto, uitvaart, aflosvrije hypotheek of pensioenplan, voor zo'n beetje alles is een nazorgscan beschikbaar. Voorzien van gedigitaliseerde uitvraagscripts, kant en klare email teksten, geautomatiseerde herhaal mails en registratie van de actie van de klant.

Met één druk op de knop wordt direct het geselecteerde klantenbestand benaderd, of naar wens in delen. Jammer dat Kassa en/of de Consumentenbond daar geen aandacht aan besteden, want dat is wat je noemt nazorg in optima forma.
 
Bron Commissie Financiële Dienstverlening (CFD), lees ook

Geplaatst op: 03 juni 2019

Terug naar blog

© 2024 - Finance & More