BKR gaat consumenten volledige inzage verschaffen


1 mei 2019 - Sinds het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 biedt Stichting BKR consumenten de mogelijkheid om gratis inzage te verkrijgen in het kredietregister. Deze inzage wordt nu verruimd.

Karin Kuiken: "Met behulp van iDIN kan er inzage worden gedaan bij BKR zodat er alvorens het eerste gesprek bij de financieel adviseur plaatsvindt al duidelijkheid is omtrent de geregistreerde kredieten. Een heel goed initiatief!"


Naar aanleiding van een kritische houding van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft BKR besloten om de aanbevelingen van de toezichthouder over te nemen. BKR roept ook op tot een door de overheid gesanctioneerde uniforme digitale identificatiemethode.

Autoriteit Persoonsgegevens laat zich kritisch uit
Sinds het in werking treden van de AVG in mei 2018 biedt Stichting BKR consumenten de mogelijkheid om gratis inzage te verkrijgen in het kredietregister. Dit voorjaar ontving de stichting vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de wijze waarop BKR de AVG implementeert. De AP heeft op drie punten kritiek. Zo dient de gehele afhandeling van een consumenteninzage digitaal te geschieden. Om identiteitsfraude te voorkomen vroeg BKR consumenten schriftelijk hun identiteitsbewijs te overleggen. Op dit moment is er in Nederland geen uniforme werkwijze beschikbaar waarmee consumenten zich veilig digitaal kunnen identificeren naar instellingen. De AP staat niet toe dat BKR het Burger Service Nummer (BSN) en DiGiD gebruikt.

Ook mag BKR geen beperkingen vooraf stellen aan het aantal gratis inzagen dat een consument in een bepaalde periode doet. Daarnaast is de AP van mening dat BKR aan consumenten ook inzage moet verlenen bij een mogelijke registratie in externe registers, zoals het register Political Exposed Persons en het ‘sanctieregister’. BKR ontsluit deze registers ten behoeve van financiële instellingen, in het kader van de wettelijke verplichting om witwassen, terrorisme en andere criminaliteit tegen te gaan.

BKR gaat overstag
BKR neemt de aanbevelingen van de toezichthouder over. De consumenteninzage is inmiddels volledig digitaal. Het aantal inzagen is niet langer gemaximeerd. BKR zegt dat er hard wordt gewerkt aan het voor inzage door consumenten digitaal ontsluiten van de andere registers.
Alhoewel BKR begrip heeft voor de stellingname van de toezichthouder vraagt zij ook aandacht voor de consequenties hiervan voor de consument. Op dit moment is er nog geen door de overheid gesanctioneerde uniforme digitale identificatiemethode. Dit draagt bij aan inefficiency en begripsverwarring waarvan uiteindelijk de consument de dupe is. BKR roept daarom de overheid en politiek op om hier snel werk van te maken.

Bron InFinance, lees

Geplaatst op: 09 mei 2019

Terug naar blog

© 2019 - Finance & More Heerhugowaard