Zaanstad sluit aan bij Fonds Duurzaam Funderingsherstel

12 juli 2017 - De gemeente Zaanstad heeft zich als eerste gemeente aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. "Wat we hiermee bovenal bereiken, is dat noodzakelijk funderingsherstel voor woningblokken niet blijft haperen omdat één van de eigenaren de financiering niet rond krijgt", zegt woonwethouder Jeroen Olthof.

Karin Kuiken: "In Zaanstad staan veel panden op (korte) houten funderingspalen, deze funderingspalen zijn daardoor kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering af en is funderingsherstel noodzakelijk. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt middels het Fonds Duurzaam Funderingsherstel een aantrekkelijke lening aan ten behoeve van dit noodzakelijk onderhoud."

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is speciaal opgericht om gemeenten en provincies een hulpmiddel te geven waardoor de eigenaar-bewoner financiële ruimte krijgt om urgent funderingsherstel te realiseren. De Funderingslening wordt alleen verstrekt in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds. SVn beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Voor Zaanstad is het fonds onderdeel van een bredere aanpak van problemen aan de fundering van woningen. Olthof: "Wat we hiermee bovenal bereiken, is dat noodzakelijk funderingsherstel voor woningblokken niet blijft haperen omdat één van de eigenaren de financiering niet rond krijgt." 

Funderingsproblemen in Zaanstad
De meeste panden in Zaanstad die vóór 1970 zijn gebouwd, staan op houten funderingspalen. Uit onderzoek blijkt dat veel houten funderingspalen zijn aangetast. Hierdoor kunnen panden verzakken, er ontstaan scheuren in de gevels en vloeren bollen op. Olthof: "Het is voor huiseigenaren een kostbaar en ingrijpend proces." 

300 woningen per jaar
In Zaanstad gaat het om rond de 3.000 woningen in de komende 10 jaar, ongeveer 300 woningen per jaar dus. "Daarvoor moet de fundering worden hersteld om erger te voorkomen", stelt Olthof. "Als deze woningen niet op tijd worden aangepakt ontstaat er een veiligheidsrisico en worden de kosten op termijn alleen maar hoger."

Meerdere gemeenten tonen interesse
Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel gaat in september van start. "De komende maanden zullen meer gemeenten zich aansluiten", zegt fondsmanager Robert Boom van SVn. "De Funderingslening is een belangrijk middel om woningeigenaren te helpen de financiering van de herstelwerkzaamheden rond te krijgen." 

Revolverend fonds
Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel heeft een omvang van € 100 miljoen. De Rijksoverheid legt met een bijdrage van 20 miljoen euro een solide basis onder het fonds. Net als de andere fondsen die door SVn beheerd worden, is hier sprake van een revolverend fonds. Geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

Bron SVn, lees

Geplaatst op: 20 september 2017

Terug naar blog

© 2024 - Finance & More