Trouwen met een ondernemer... Mind your step


2 november 2018 - Trouwen wordt steeds minder populair. Jongeren (de belangrijkste doelgroep van dit instituut) bekijken hun relatie zakelijker dan vroeger. Een huwelijk hoort daar kennelijk minder bij. Mocht het huwelijksbootje toch gevonden worden, dan stellen de aanstaanden tegenwoordig vaak huwelijksvoorwaarden op. Dat past bij die rationele benadering.

Karin Kuiken
: "Als groot voorstander van huwelijks-, partnerschapsvoorwaarden zeg ik: 'altijd eerst een afspraak met de notaris maken als het huwelijk gepland wordt!' Het huwelijk is een zakelijke overeenkomst, zie het dan ook zo en zie het vooral los van de emotionele kant hiervan. Een feestje is leuk, maar geef vooral ook geld uit aan de notaris.

Door het nieuwe huwelijksvermogensrecht lijkt alles gemakkelijker te zijn geworden, maar niets is minder waar, het 'woud' wordt alleen maar dichter en achteraf - bij de afwikkeling van de echtscheiding - is het lastig om te bedenken hoe het allemaal was.

Dus: Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, naleven van de bepalingen hierin en later ook eens nalezen wat de afspraken ook alweer waren en wellicht aan laten passen.
"


Eerst even een misverstand uit de weg ruimen…

Per 1 januari van dit jaar veranderde het huwelijksvermogensrecht op een flink aantal punten. Vroeger leidde een huwelijk tot een "algehele gemeenschap van goederen”. Als je geen huwelijksvoorwaarden opstelde, werden alle bezittingen van de een óók, en in gelijke mate, de bezittingen van de ander.

Sinds 1 januari is de beperkte gemeenschap het uitgangspunt. Alleen wat je tijdens het huwelijk verwerft valt in een gemeenschap zoals we die van vroeger kenden. De rest blijft privé-eigendom, tenzij je expliciet anders bepaalt. Dus ook de onderneming die je al drijft voordat je trouwt blijft van jou.

Veel aanstaanden schatten in dat, met deze nieuwe regeling, het opmaken van huwelijksvoorwaarden niet meer zo nodig is. Daar kunnen we kort over zijn: Dat is een foute inschatting! Zeker als een van beide onderneemt.

Huwelijksvoorwaarden

Dus, dan zijn we het eens. Je wilt trouwen, je bent ondernemer (of je aanstaande is dat) en je laat de notaris dus huwelijksvoorwaarden opstellen.

En dan denk je natuurlijk, ik heb mijn verhaal bij die notaris gedaan, hij weet hoe ik in het leven sta en tegen relaties aankijk, hij stelde op basis van dat verhaal een akte op en dan zijn we klaar.

Maar één ding lieve romantici van me, één ding! Lees. Het. Stuk. Door! En vooral die passages die gaan over de kosten van de huishouding en de wijze waarop die verdeeld wordt. En óók dat stuk waarin wordt bepaald wat er met het "onverteerde inkomen” moet gebeuren. En óók dat stuk over artikel 1:95a BW, dat je natuurlijk al lang kent, maar pak (pakT voor de Rotterdammers onder ons) het gewoon even mee. Tuurlijk gaan jullie namelijk never, nooit, niet scheiden. Die ander is tenslotte altijd zo leuk op feestjes, echt episch! En dan trekt hij/zij altijd zijn/haar wenkbrauwen zo leuk op. Alleen voor mij!

Maar dan weet je in elk geval iets.

Is lezen dan eindelijk genoeg

Njet!, ik geef nog meer huiswerk op. Kijk (of laat eens kijken) wat het effect is van die akte, als je het écht toepast. Pak de aangiften inkomstenbelasting er eens bij van de laatste drie jaren. Laat eens globaal een opstelling maken hoe de verdeling zou uitpakken als je over die jaren deze huwelijksvoorwaarden al had. Hoe werkt het dan uit. Bij wie slaan de kosten van de huishouding dan neer? Hoeveel van het inkomen is dan "overgespaard”? Hoe wordt dat overgespaarde deel dan verdeeld? En bedenk dan ook eens wat afwijkende, maar zeer voorstelbare situaties. Wat gebeurt er als de ondernemer verliesjaren doorloopt. En, is dat dan écht verlies of komt dat door allerlei "fiscale aftrekposten”?

Als je dat hebt gedaan en doorgesproken kun je pas vaststellen of deze huwelijksvoorwaarden passen bij de wijze waarop jullie in het leven staan. Teken die akte dan en stap, in alle rust, dat huwelijksbootje in. Met die partner……., die zo leuk is op feestjes…… en die dan dat ene doet,…. dat met die wenkbrauwen.

Nog één zeurdingetje

En áls je dan getrouwd bent, dan moet je jaarlijks uitvoering geven aan die huwelijksvoorwaarden. Maar wie van de twee wil die zeikerd zijn. Die wederhelft die zó droogstoppelig is dat hij/zij, tussen het knuffelen met jullie, ongetwijfeld allerleukste, kinderen door, eens begint over het opstellen van zo’n berekening. Dat doet je imago natuurlijk geen goed, binnen het gezin. Dan moet je ook nog samen "er doorheen”, kijken of je het eens bent, en, oei! formelerig, een handtekening zetten.

Lijkt je dat niks, laat die opstelling dan meteen door je boekhouder/accountant maken. Dan is dat "aapje van je schouder”. Dat kost wel iets, maar je voorkomt echt een hoop gelazer, als het huwelijk later toch *kucht* mocht stranden.

Bron De Zaak, lees

Geplaatst op: 07 november 2018

Terug naar blog

© 2024 - Finance & More