Risico-opslag vaker automatisch aangepast


3 april 2018 - Meer hypotheekverstrekkers passen hun risico-opslagen op hypotheken aan als de verhouding schuld woningwaarde tussendoor verandert. Een aantal doet dat ook al zonder dat consumenten daarom vragen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond naar het risico-opslagenbeleid.

Karin Kuiken:
"Zoals je kun lezen zijn er een aantal hypothecaire financiers die de risico-opslag bij aflossing van de hypothecaire geldlening aanpassen. Wat nu als de waarde van je woning vergeleken met de aankoopprijs flink is gestegen en de risico-opslag wordt niet automatisch verlaagd? In veel gevallen loont het de moeite een afspraak te maken om je hypotheeklasten te verlagen."

De jongste resultaten laten een positieve ontwikkeling zien, zegt de Consumentenbond. Attens Hypotheken, Delta Lloyd Plus en Obvion ontvangen de maximale score (10). Bij hen vervalt de opslag automatisch zodra consumenten voldoende hebben afgelost. Naar aanleiding van het onderzoek kondigt ook Merius aan dit te gaan doen, schrijft de belangenbehartiger. "Een aanpassing van de rente naar aanleiding van een hogere woningwaarde gaat op verzoek van de klant en kan in alle gevallen op basis van de WOZ-waarde. Dit in tegenstelling tot veel andere geldverstrekkers die in zo'n geval een (duur) taxatierapport verlangen.

Achterblijvers
Eind 2015 riep de Consumentenbond hypotheekverstrekkers op eindelijk eens werk te maken van dit dossier. Die oproep bereikte destijds ook de Tweede Kamer. Toenmalig verantwoordelijk minister Stef Blok (Wonen) ging het gesprek met de banken aan over de risico-opslag die zij op de hypotheekrente berekenen bij het verlengen of oversluiten van een aflossingsvrije hypotheek. Het uiteindelijke doel van de Consumentenbond is dat banken zelf actie ondernemen en het initiatief om de rente aan te passen niet bij de klant neerleggen. Zeker in de situatie dat er voldoende is afgelost. Maar hiervoor moet nog wel het een en ander gebeuren. Meer dan de helft van de onderzochte banken leggen het initiatief bij de consument.

Bij de SKP 50 van HQ Hypotheken (met achter de schermen Nationale-Nederlanden als geldgever) is het volgens de Consumentenbond op dit moment nog niet mogelijk om tussentijds de risico-opslag te laten vervallen of verlagen. "Op de renteherzieningsdatum houdt de geldverstrekker wel rekening met de hypotheekschuld op dat moment, maar niet met een gestegen woningwaarde. Zelfs niet als de woningbezitter daarom vraagt. Ook Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden blijken laagvliegers. Bij beide verzekeraars is het niet mogelijk om tussentijds de risico-opslag te laten aanpassen.

Bron InFinance, lees

Geplaatst op: 06 juni 2018

Terug naar blog

© 2024 - Finance & More