Het prijskaartje van huren en leasen


26 april 2018 - Steeds meer Nederlanders vinden het gebruik van een product belangrijker dan het eigendom daarvan. Producten als private lease en het huren van consumptiegoederen worden dan ook steeds populairder. Hier zit echter wel een prijskaartje aan.

Karin Kuiken:
"Een product huren of leasen kan behoorlijk duur uitvallen. Als een klant wil leasen of huren, dan doet hij er verstandig aan deze kosten te vergelijken met de kosten die hij heeft als hij het product zelf aanschaft. Als zelf aanschaffen niet mogelijk of wenselijk is, dan is het verstandig om te bekijken of een consumptief krediet voor de financiering van de aanschaf een goede oplossing is. De klant kan de kosten dan spreiden en is in totaal waarschijnlijk (veel) minder kwijt, dan wanneer het product wordt gehuurd. Een consumptief krediet, lening en private lease van een auto wordt aangemeld bij BKR. Dit heeft invloed op de hoogte van een aan te vragen hypothecaire financiering."

Private lease
Het aantal private leasecontracten blijft groeien. In 2017 werd de grens van 100.000 private leasecontracten bereikt. Een aantal jaar geleden werd nog voorspeld dat die grens pas in 2020 zou worden bereikt. De groei gaat dus sneller dan verwacht. Inmiddels is 1 op de 10 leaseauto's een private lease exemplaar.

Bij het Keurmerk Private Lease zijn leasemaatschappijen aangesloten die klanten een duidelijk product willen leveren door gebruik te maken van dezelfde Algemene voorwaarden. Leasemaatschappijen mogen hier alleen in positieve zin van afwijken in hun eigen Aanvullende voorwaarden.

In 2016 is het Keurmerk begonnen met 30 aangesloten leasemaatschappijen. Medio april 2018 is dat aantal al meer dan verdubbeld. Het merendeel van de private lease aanbieders is inmiddels aangesloten. Een goede ontwikkeling die de professionalisering van de markt kracht bij zet.

De bij het Keurmerk aangesloten partijen registreren de private leasecontracten ook bij BKR. Omdat private lease geen lening is, hoeft het wettelijk niet. Private lease valt ook niet onder de Wft. De grote financiële verplichting die de klant aangaat zorgt ervoor dat het onderwerp wel aandacht krijgt van de AFM. De AFM adviseert ook om de contracten wel bij BKR te registreren.

Omdat private lease steeds populairder wordt, krijgt het onderwerp ook aandacht van consumentenorganisaties zoals Nibud en de Consumentenbond. Die laatste organisatie concludeerde bijvoorbeeld dat private lease in sommige gevallen goedkoper is dan het zelf kopen van een nieuwe auto. Dat is een interessante conclusie. Vooral omdat het vooroordeel bestaat dat private lease altijd duurder is dan het kopen van een auto. De reden dat dit goedkoper is komt door inkoopvoordeel, het spreiden van risico's en voor een aantal labels is dit een manier om overtollig geld te gebruiken.

'Leasen' van andere producten
Wie reclames kijkt is het al langer opgevallen; je kunt inmiddels tal van producten 'leasen'. Van boxsprings tot wasmachines, het productenaanbod blijft groeien. Waar de ene leverancier gebruik maakt van de populaire term lease, noemt de ander het huren. Juridisch is het verschil tussen operational lease en huren erg klein. De kern is hetzelfde. De klant mag het product gebruiken en betaalt een maandelijks bedrag. Daarbij is de leverancier verantwoordelijk voor het onderhoud. De klant wordt niet automatisch eigenaar van het product.

Ook hiervoor geldt dat het niet om een lening gaat. Deze contracten worden niet bij BKR geregistreerd. De leverancier kan wel een kredietwaardigheidstoets doen en op basis hiervan de aanvraag accepteren of afwijzen. De inhoud van deze kredietwaardigheidstoets is vormvrij, de wet schrijft niet voor waar deze toets minimaal aan moet voldoen.

Het is al langer mogelijk om producten als boxsprings of wasmachines gespreid te betalen. Dit is geen huur of lease, maar huurkoop of koop op afbetaling. Dit zijn officiële vormen van consumptieve kredietverstrekking waardoor onder andere de Wft hierop van toepassing is. Door de producten aan te bieden op basis van huur of lease ontloopt de leverancier de strenge wetgeving die wij in de financiële dienstverlening kennen. Het is de vraag of door deze opmars er in de toekomst strenger naar huur of lease wordt gekeken en of er toch een verplichte BKR-registratie komt.

Kosten lease/huur consumptiegoederen
Wie op internet huurprijzen van huishoudelijke apparatuur of boxsprings vergelijkt zal schrikken van de prijzen. De prijzen zijn erg hoog en de prijsverschillen tussen leveranciers zijn groot.

Voorbeeld
Marissa heeft een nieuwe wasmachine nodig, omdat de oude kapot is. De nieuwprijs van de wasmachine is € 449. Dit geld heeft Marissa nu niet. Ze bekijkt de huurprijzen. Dezelfde wasmachine wordt te huur aangeboden voor € 16 per maand, met een contractduur van 3 jaar.

Marissa slaat aan het rekenen. Ze concludeert dat ze € 576 betaalt voor de wasmachine als ze deze na drie jaar inlevert. Omdat ze dan zonder wasmachine zit berekent ze ook wat de wasmachine kost als ze deze de gehele levensduur huurt, namelijk 10 jaar. In dat geval is ze € 1.920 kwijt. Dat is meer dan 4 keer de aanschafprijs.

Marissa berekent ook hoeveel de wasmachine kost als ze het aanschafbedrag leent en dit binnen 3 jaar aflost. Bij een rente van 12,9% betaalt ze € 15 per maand, in totaal € 540. Niet alleen is dit minder dan wanneer ze de wasmachine huurt, ze is hiermee wél eigenaar van de wasmachine.
 
Bron Dukers & Baelemans

Geplaatst op: 15 mei 2018

Terug naar blog

© 2020 - Finance & More Heerhugowaard