Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bij bezwaarbureaus te leggen’


8 maart 2023 - 'Gemeentelijke goudmijn' De historische stijging van de WOZ-waarden lijkt te resulteren in een stortvloed aan bezwaarschriften. Het zijn er nu al veel meer dan vorig jaar, klinkt bij WOZ-bureaus die dit jaar extra uitpakken met reclames. Veel huiseigenaren zijn ontzet. „Mijn WOZ in de gemeente Heemskerk is met 42% gestegen, voor een bungalow die niet aan de eisen voldoet qua isolatie.”

Karin Kuiken: "Het is wat, de nieuwe WOZ-beschikking, wel of niet terecht? De verhoging was natuurlijk wel te verwachten door de explosief stijgende koopprijzen. Maar heb je een hypothecaire geldlening zonder NHG afgesloten? Dan zou zomaar door deze WOZ-beschikking de rente verlaagd kunnen worden."


Bij marktleider Eerlijke WOZ zien ze het tevreden aan. „We kunnen gerust spreken van een verdubbeling”, zegt medeoprichter Duncan Ward over het aantal bezwaarschriften dat de nieuwe WOZ-waarden hebben opgeleverd. „We horen dat het aantal particuliere bezwaarmakers ook toeneemt. En collega’s melden het ook.”

Vorig jaar werden bij gemeenten 205.000 bezwaren ingediend. Al jaren krijgen huiseigenaren in bijna vier op de tien gevallen gelijk. Dat werkt door in een lagere onroerendezaakbelasting, eigenwoningforfait en erfbelasting.

Bij de Waarderingskamer, dat de WOZ-heffing controleert, kan men nog geen getallen op de groei van het aantal bezwaren plakken. „Wij horen er ook iets van. Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zeggen dat er meer binnenkomen, maar het is te vroeg om er conclusies aan te verbinden. Veel mensen zijn nog aan het nadenken”, aldus woordvoerder Ruud Kathmann.

Vereniging Eigen Huis merkt het ook. „Er wordt heel veel gebeld en gemaild over de WOZ”, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. „Veel mensen zijn helemaal niet met de woningmarkt bezig en dan is het schrikken als je opeens die beschikking in de bus krijgt. Soms is het een blije verrassing, van ’kijk hoe rijk we zijn geworden’. Anderen zeggen: ’Wat een bedrag. Dan moet ik meer gaan betalen.’

Geen gehoor
Na een oproep op de website van De Telegraaf, regende het mails van geschrokken burgers die het er niet bij laten zitten. Zo mailde een lezer uit de gemeente Vijfheerenlanden dat de slecht geïsoleerde woning van zijn schoonmoeder te koop staat voor 369.000 euro, maar dat er net een WOZ-beschikking van 452.000 euro binnenkwam. „Informeel bezwaar bij de gemeente haalde niets uit. Ik kreeg een standaardpraatje over vergelijkbare panden. Ik heb nu een bureau in de hand genomen.”

In meer reacties klonk door dat je bij gemeenten tegen een muur loopt als je moppert over de WOZ. Zo vertelt een inwoner uit Haarlem dat hij door de gemeente werd doorverwezen naar het lokale taxatiebureau. „Ik legde uit dat we al jaren ten onrechte vergeleken worden met huizen die een extra verdieping hebben. De reactie was: „Ach meneer, u heeft uw huis toch goed onderhouden? Nee hoor, we zien geen reden om de hoogte van de WOZ aan te passen.” Ook hij heeft nu hulp ingeroepen.

Die extra stroom bezwaarschriften via WOZ-bureaus was eerder deze week voor staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) reden om maatregelen af te kondigen. De CDA’er wil de rol van die bureaus terugdringen, onder meer door te snijden in de vergoeding van 600 euro die ze ontvangen bij een geslaagd bezwaar. Dit uiteraard tot verontwaardiging van de bureaus: „Van Rij zet zo de belangen van de burger opzij ten behoeve van het verlagen van de werkdruk van gemeenten”, aldus consultant Ward.

’Makkelijk scoren’
Gemeenten klagen al jaren over de kosten van de bezwaarprocedures, die inmiddels zijn opgelopen tot 17 miljoen euro. Die willen ze met Van Rij dus terugdringen door de proceskostenvergoeding aan banden te leggen. ’Symptoombestrijding’, noemt advocaat Antoine Blomen van Hertoghs Advocaten dat: „Als de WOZ-waarde tot een juist bedrag wordt vastgesteld, dan is het bezwaar ongegrond en hoeft ook geen proceskostenvergoeding te worden uitbetaald. Door de schuld bij de bureaus te leggen, wordt makkelijk gescoord. Misschien is het een idee om niet het symptoom te bestrijden, maar de oorzaak?”

Het probleem van onjuiste WOZ-waardes ligt volgens de consultants onder meer aan verouderde systemen bij de overheid, terwijl bovendien zelden of nooit bij huizen binnen wordt gekeken.

Consultant Ward zegt dat gemeenten niet eens kijken naar het energielabel. „Dat wordt niet vermeld op het gemeentelijk taxatieformulier. Het is geen factor.” Volgens Ruud Kathmann van de Waarderingskamer zit het label ’indirect’ wel in de gemeentelijke taxatie. „Je ziet dat er een grote correlatie is tussen de kwaliteit van de woning en de energie-efficiency. Dus op die manier houden gemeenten er wel rekening mee.”

Uit de mails van huiseigenaren aan deze krant blijkt hoezeer taxateurs mis kunnen zitten, doordat zij hooguit beelden van buiten bekijken. Zo kreeg Hilco uit Hengelo tot zijn verbazing een 24% hogere WOZ. „Ik heb gebeld met het belastingkantoor. Volgens hun had ik nieuwe kozijnen geplaatst. Maar ik had ze alleen geschilderd, noodzakelijk onderhoud.”

VNG
Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft men nog geen actuele cijfers over het aantal bezwaarschriften. „Wel geven uitvoerders van de Wet WOZ aan dat het aantal ingediende bezwaren van no cure no pay-bureaus dit jaar weer hoger is dan voorgaande jaren. Ze hebben dan ook gezamenlijk een brandbrief geschreven aan de staatssecretaris”, zegt een woordvoerder.

De succeskans van burgers bij bezwaren is volgens onderzoek uit 2021 van de Waarderingskamer hoger dan die van WOZ-bureaus. Dat komt volgens de bureaus zelf doordat zij relatief meer moeilijke gevallen op hun bordje krijgen, dus niet de ’simpele’ klachten als de gemeente bijvoorbeeld een verkeerd aantal vierkante meters heeft gehanteerd bij de taxatie.

Het uiteindelijke resultaat is in beide gevallen overigens nagenoeg gelijk. Bij geslaagd bezwaar door burgers was in 2019 de neerwaartse waardeaanpassing gemiddeld 30.137 euro, bij WOZ-bureaus is dat 31.197 euro, blijkt uit het onderzoek Waarderingskamer. Gezien de stijging van de huizenprijzen sinds 2019, ligt dat gemiddelde inmiddels mogelijk flink hoger.

3 MISVERSTANDEN OVER WOZ
-De WOZ-waarde is niet de actuele prijs van een onroerend goed. Het is het bedrag dat een onroerend goed zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar, in dit geval dus 1 januari 2022.

-De WOZ-waarde werkt niet alleen door in de onroerendezaakbelasting. Ook de hoogte van het eigenwoningforfait, de waterschapsbelasting en de erfbelasting zijn erop gebaseerd.

-Een lagere WOZ-waarde is niet altijd wenselijk. Met een hogere WOZ-waarde kan mogelijk de risico-opslag op de hypotheekrente omlaag, zodat de maandlasten dalen.

Bron Telegraaf, lees

Geplaatst op: 10 maart 2023

Terug naar blog

© 2024 - Finance & More