Column: hoeveel belasting betaal je als je het huis van je ouders koopt


11 november 2022 - De laatste tijd passeer ik geregeld akten waarbij een kind de woning van zijn ouders overneemt om daar te gaan wonen. De Belastingdienst is bang dat bij zo’n transactie te weinig belasting wordt afgedragen. De fiscus gaat ervan uit dat ouders hun kind het huis gunnen voor een (te) lage prijs. Dan mist hij zowel een deel overdrachtsbelasting als schenkbelasting.

Karin Kuiken: "Na 1 januari 2023 komt aan het "jubelen” een einde maar wat als je het huis van je ouders of grootouders wilt kopen? In 2010 is aan de Kennisgroep Successiewet al een vraag gesteld indien de woning aan (klein)kinderen verkocht wordt voor de WOZ-waarde of er dan sprake is van een schenking. De uitspraak was dat een schenking vaak wel civiel aanwezig is maar lang niet altijd fiscaal omdat de Kennisgroep er destijds al van uit ging dat bij overdracht als gemeld er van de WOZ-waarde mocht worden uitgegaan. Eerst afgelopen juni heeft de Staatssecretaris van Financiën deze zienswijze (eveneens) bevestigd: De WOZ-waarde is leidend om te bepalen of er al dan niet sprake is van een schenking. En dat is dan weer mooi…"


Al jaren is bekend dat de overdrachtsbelasting wordt geheven over de afgesproken koopprijs of – als die hoger is – de (markt)waarde van de woning. Bij een overdracht van ouders op kind zal dus 2% betaald moeten worden over de hoogste van die twee bedragen, tenzij een beroep op de startersvrijstelling mogelijk is.

Medio juni heeft de staatssecretaris van Financiën dit punt opgehelderd: de WOZ-waarde is leidend om te bepalen of er al dan niet sprake is van een schenking. Als de woning van de ouders eigenlijk €310.000 waard is, maar zij die voor de WOZ-waarde van €290.000 verkopen aan hun kind, hoeft er geen schenkbelasting betaald te worden. Is de koopsom €280.000 (dus lager dan de WOZ-waarde), dan is wel schenkbelasting verschuldigd over – let op – het verschil tussen de marktwaarde en de koopsom. In het voorbeeld dus over €30.000.

Bron Telegraaf, lees

Geplaatst op: 15 november 2022

Terug naar blog

© 2024 - Finance & More