Warmtefonds maakt 100 procent financiering zonnepanelen mogelijk


1 juni 2022 - Huizenbezitters en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kunnen de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds vanaf 1 juni 2022 volledig inzetten voor de aanschaf van zonnepanelen. Tot nu toe mochten ze hiervoor maximaal 75% van de leensom gebruiken. Het resterende deel moest worden geïnvesteerd in een andere energiebesparende maatregel. Dat is nu niet meer nodig. Door de aanpassing van deze maatregel wil het fonds verduurzaming voor eigenaar-bewoners en VvE’s verder vereenvoudigen en stimuleren.

Karin Kuiken: "Heb je alles al geïsoleerd en zijn er alleen nog zonnepanelen nodig? Dan heeft het Nationaal Warmtefonds de oplossing. Voor alle andere problemen en oplossingen kom je natuurlijk naar mij..."


Fondsmanager Frank Nivard: "Zonnepanelen aanschaffen via de (VvE) Energiebespaarlening is een populaire maatregel voor woningen of appartementencomplexen die voldoende zijn geïsoleerd. Eigenaar-bewoners en VvE’s kunnen nu het volledige leenbedrag voor zonnepanelen gebruiken. Dat kan via het Warmtefonds tegen een aantrekkelijke rente en zonder verborgen kosten. Steeds meer woningeigenaren zoeken na isolatie alleen nog aanvullende financiering voor zonnepanelen. Dat kan nu bij het fonds, zonder aanvullende voorwaarden. Zo willen we de energietransitie voor de gebouwde omgeving nog laagdrempeliger maken en een stap verder brengen.”

Lager minimaal leenbedrag
Om de toegankelijkheid verder te vergroten verlaagt het fonds, ook per 1 juni, het minimale leenbedrag voor de Energiebespaarlening van 2.500 naar 1.000 euro. Daarnaast krijgen aanvragers meer vrijheid bij het kiezen van de looptijd van de lening. Eerder dit jaar werd al de bovengrens voor de leeftijd van een leningaanvrager opgeheven. De Energiebespaarlening is nu ook aan te vragen voor woningeigenaren van 75 jaar en ouder.

Uitbreiding regelingen
Het Warmtefonds werkt verder om de komende maanden zoveel mogelijk mensen in staat te stellen de verduurzaming van hun woning te financieren. Nivard: "We streven ernaar om woningeigenaren met een laag inkomen vanaf dit najaar een lening tegen 0% rente aan te bieden. Daarnaast willen we dan ook financiering voor woningeigenaren zonder leenruimte mogelijk maken. Binnen de zogenaamde wijkaanpakken van woningcorporaties en van gemeenten (waaronder de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken) bestaat die mogelijkheid al sinds juli 2021. Tot slot verwachten we eind 2022 de VvE Energiebespaarlening ook open te stellen voor ‘kleine’ VvE’s met minder dan acht woonheden (de huidige ondergrens).”

Bron InFinance, lees

Geplaatst op: 15 juni 2022

Terug naar blog

© 2024 - Finance & More