Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning 2023


8 maart 2022 - Het kabinet verlaagt de vrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 naar 27.231 euro.

Karin Kuiken: "Het mes gaat diep in de 'jubelton'. Dit jaar mag er nog ruim €106.000 belastingvrij voor de eigen woning worden geschonken, volgend jaar wordt dit fors verlaagd naar €27.231. En zo komt er weer wat schenkbelasting in de staatskas..."


Staatssecretaris Van Rij van Financiƫn: "Het kabinet acht een verlaging van de vrijstelling EW per 1 januari 2023 wenselijk. Dit is in lijn met de ambitie die al is vastgelegd in het coalitieakkoord en het is ons inziens verstandig om al in 2023 een eerste substantiƫle stap te zetten. Daarom stelt het kabinet voor de vrijstelling EW per 1 januari 2023 te verlagen tot 27.231 euro (2022). Dit bedrag is gekozen omdat deze vrijstelling daarmee op hetzelfde niveau komt als de eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Een lagere vrijstelling zou de begrijpelijkheid voor de burger niet ten goede komen. De voorgestelde verlaging is in lijn met de motie-Alkaya, die de regering verzoekt om de vrijstelling EW (jubelton) per 1 januari 2023 al zo ver mogelijk te verlagen."

Per 2024 verdwijnt de vrijstelling helemaal.

Bron VVP, lees

Geplaatst op: 09 maart 2022

Terug naar blog

© 2024 - Finance & More