VvE moet jaarlijks verplicht 0,5% reserveren

31 mei 2017 - Elke Vereniging van Eigenaars (VvE) wordt verplicht om jaarlijks een verplichte minimale reservering te doen voor het onderhoud van het gebouw. Deze week stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt. De verplichting tot reserveren gaat in per januari 2018.

Karin Kuiken: "Indien je een appartement koopt wordt je van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze VvE dient sedert 2009 een actieve rol te spelen, dat wil zeggen: regelmatig een vergadering te beleggen en een reservefonds aan te houden waaruit het (groot) onderhoud wordt bekostigd. Niet elke VvE ging daar even goed mee om. Gelukkig is er vanaf 2018 de verplichting tot een reservefonds. Evengoed is het van belang om je bij de aankoop van een appartement goed voor te (laten) lichten en de stukken van de VvE door te (laten) lezen."

Voor noodzakelijk onderhoud en herstel van hun gebouwen moeten VvE's straks elk jaar minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat in de brand- en opstalverzekering. Zij kunnen er ook voor kiezen geld te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan. Hiermee wordt de verbetering en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE's gestimuleerd.

Door te voorzien in een minimale jaarlijkse reservering en de verduidelijking van de mogelijkheden om leningen aan te gaan, is de verwachting dat VvE's beter in staat zullen zijn het benodigde onderhoud aan het appartementsgebouw te laten verrichten. Met deze wet hoopt de overheid tevens de werking van VvE's in het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek (BW) te verbeteren.

Gemeente kan ingrijpen
Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een VvE-vergadering bijeenroepen. De gemeente kan voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan ze een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Bron InFinance, lees

Geplaatst op: 06 november 2017

Terug naar blog

© 2020 - Finance & More Heerhugowaard