Meer echtscheidingen voor nieuwe jaar, vlak voor wetswijziging


27 december 2019 - Advocatenkantoren krijgen deze maand meer echtscheidingsaanvragen binnen dan normaal gesproken deze tijd, melden ze aan de NOS. Dat heeft alles te maken met de nieuwe regels aangaande partneralimentatie, die komend jaar ingaan. Die partneralimentatie gaat in veel gevallen fors omlaag van maximaal 12 naar maximaal 5 jaar.

Karin Kuiken: "Ondanks dat de partneralimentatie in deze tijd bijna 'middeleeuws' aandoet, stamt de 12-jarige uitbetalingstijd pas uit 1994, overigens ook alweer 26 jaar geleden. Mijns inziens hebben (toekomstige) alimentatiegerechtigden wel de inspanningsplicht om financieel onafhankelijk te worden, zodat hij of zij niet te lang afhankelijk is van de alimentatieplichtige partner.

Natuurlijk zijn er wettelijke uitzonderingen op de nieuwe 5-jaars termijn, zoals bij langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen. In schrijnende gevallen is nog de gang naar de rechter mogelijk."


Vooral vrouwen maken momenteel haast met het aanvragen van een scheiding voor 1 januari:Toekomstige alimentatiegerechtigden proberen daarmee nog snel onder de oude regeling te vallen die dus een langdurigere uitbetaling garandeert. "Normaal gesproken is december een rustige maand, omdat mensen een echtscheiding juist over de kerstvakantie heen tillen", zegt mediator en advocaat Saskia Braun. "Die periode is dan óf een laatste testcase óf men kiest ervoor het voor kinderen rustig en 'gezellig' te houden. De piek ligt doorgaans dus in het nieuwe jaar en niet, zoals nu, voor 1 januari."

Niet van deze tijd
Dat betekent dat alimentatiegerechtigden, in de meeste gevallen vrouwen, minder lang geld ontvangen dat is bedoeld voor levensonderhoud. En, dat andersom, partners met een hoger inkomen minder jaren alimentatie hoeven te betalen. Nu is nog vastgelegd dat de meestverdienende partner maximaal twaalf jaar het inkomen van de ander moet aanvullen, als die niet genoeg geld heeft om van te leven. Hoewel steeds meer vrouwen economisch zelfstandig zijn, verdienen zij gemiddeld nog altijd minder dan mannen en werken zij vaker in deeltijdbanen.

De 12-jarige uitbetalingstijd stamt uit 1994. De wetswijziging komt er nu omdat het kabinet vindt dat tijden zijn veranderd, en in te veel gevallen ex-echtgenoten, veelal mannen, onterecht twaalf jaar alimentatie moeten betalen terwijl hun ex-echtgenote al eerder in staat wordt geacht zelf financieel goed rondkomen. Ook vinden partijen het meer van deze tijd om uit te gaan van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

Hoewel het maximum aantal jaren nu wordt teruggeschroefd naar vijf zijn er wel wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.


De nieuwe regels
De partneralimentatie gaat per 2020 op de schop: in plaats van maximaal 12 jaar, wordt de uitkering van de meest verdienende ex-partner naar de andere teruggebracht naar de helft van de huwelijksduur met een maximum tot vijf jaar vanaf de echtscheidingsdatum. De nieuwe regels kennen uitzonderingen:

- Mensen geboren voor of op 1 januari 1970 en langer dan vijftien jaar getrouwd hebben recht op tien jaar alimentatie.
- Bij echtparen met kinderen onder de 12 jaar houdt de ex-partner recht op twaalf jaar alimentatie tot het jongste kind twaalf jaar is.
- Na een huwelijk van minimaal vijftien jaar, waarbij de alimentatieontvanger de AOW-leeftijd binnen tien jaar na de scheiding bereikt, heeft hij of zij tien jaar recht op alimentatie tot aan de AOW leeftijd net een maximum van tien jaar.

Overigens houdt de rechter in schrijnende gevallen altijd het laatste woord. Dat valt onder de hardheidsclausule. De mogelijkheid om in schrijnende gevallen een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen blijft bestaan.


Uit een enquête van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediatoren blijkt dat meer dan de helft van de scheidende stellen niet op de hoogte is van de gevolgen van de nieuwe wet. Advocaat en mediator Hilal Sanli van het gelijknamige kantoor in Helmond ziet dat terug in haar kantoor.

Zij krijgt momenteel veel spoedaanvragen voor een scheiding voor 31 december omdat nieuwe cliënten eerder niet van de wijziging afwisten. "Het is enorm booming op dit moment want het is een drastische wetswijziging. Meestal is het de vrouwelijke partner die recht heeft op alimentatie en zij willen dan ook voor 31 december de scheiding hebben aangevraagd."

Drukte
Michaël Lentze, voorzitter van de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN), bevestigt de huidige echtscheidingsdrukte. Hij denkt dat rechtbanken het "even heel erg druk gaan krijgen", met echtscheidingszaken die anders wellicht geen geschil waren geweest. "Dit zal soms toch wat verharding geven, want in sommige gevallen was alleen voor mediation gekozen en geen gang naar de rechter."

Volgens Lentze is de wet ook vrij snel aangenomen. "Al zie je uiteindelijk bij elke termijn van nieuwe regelgeving dat mensen die zich vaak op het laatste moment bedenken."

Bron NOS, lees

Geplaatst op: 09 januari 2020

Terug naar blog

© 2024 - Finance & More