Pensioenverdeling na scheiding ook automatisch bij samenlevingscontract


4 februari 2019 - De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN) willen dat pensioenuitvoerders na een scheiding ook automatisch het ouderdomspensioen voor ex-partners regelen, als hiervoor afspraken zijn gemaakt in een samenlevingscontract.

Karin Kuiken: "In de tegenwoordige tijd - waarin minder huwelijken worden gesloten en meer mensen (gaan) samenwonen - is dit een logische conclusie. Het is natuurlijk nog geen 2021, maar samenwoners kijk het contract goed na wat er geregeld is omtrent het pensioen."

Op basis van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 gaan pensioenfondsen in de toekomst automatisch en direct na de scheiding het ouderdomspensioen van de ex-partners regelen. Het voorstel voorziet in regels rond de verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen voor stellen die vanaf 2021 scheiden, en de verdeling van het partnerpensioen voor stellen die hun relatie beëindigen. De KNB en VMN zien daar graag de verplichtstelling aan toegevoegd worden dat pensioenuitvoerders straks tevens verplicht om ook in een samenlevingsovereenkomst gemaakte afspraken over verevening en verdeling van het pensioen uit te voeren.

Het wetsvoorstel
Uit de beantwoording van vragen uit het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) blijkt het recht op pensioenverdeling na een scheiding wettelijk goed geborgd te zijn, maar de uitvoering daarvan blijkt in de praktijk te ingewikkeld. Als mensen niks doen, kunnen zij moeilijk van hun wettelijk recht gebruik maken. Dit leidt voor een aanzienlijk deel van de ex-partners tot geen of beperkt aanvullend pensioeninkomen na een scheiding.

In de nieuwe situatie ontvangt ex-partner B automatisch een deel van het pensioen, terwijl dit nu actief moet worden aangevraagd bij een pensioenuitvoerder, dan wel bij ex-partner A. Het bijzonder partnerpensioen wordt straks aangepast aan het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Het gevolg voor de ex-partner is dat dit partnerpensioen lager uitpakt bij het overlijden van de ex dan in de huidige situatie.

Regels samenvoegen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte op 10 december 2018 een internetconsultatie over het wetsvoorstel. Die consultatie is op 24 januari 2019 gesloten. De beroepsorganisatie en de specialistenvereniging stellen voor om de regels over bijzonder partnerpensioen en de verdeling van ouderdomspensioen samen te voegen tot één wet. Het handhaven van beide wetten leidt volgens hen in de praktijk tot onnodig veel verwarring. Die verwarring kan ervoor zorgen dat de scheidende partijen niet alle informatie krijgen.

Bron InFinance, lees

Geplaatst op: 06 februari 2019

Terug naar blog

© 2021 - Finance & More Heerhugowaard