Nibud: hogere leencapaciteit in 2018 door loonstijging


10 november 2017 - In het Nibud-rapport Financieringslastnormen 2018 zijn de woonquotes van 2018 gepresenteerd. De woonquote is het percentage van het inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden.

Karin Kuiken:
"Door de daling van de woonquote (= percentage van het inkomen hetgeen maximaal aan hypotheeklast is toegestaan) wordt het zowel voor de één- als de tweeverdiener lastiger, tenzij het (gezamenlijk bruto-) inkomen hoger is dan € 55.000 per jaar. Wellicht een gesprek met de werkgever over een loonsverhoging?"

Volgens het Nibud is de ruimte in het budget die huishoudens in 2018 hebben voor hypotheeklasten voor de meeste inkomens ongeveer hetzelfde als in 2017 en blijven de financieringslastpercentages redelijk stabiel. Dat komt volgens het Nibud onder meer doordat er weinig verandert aan de koopkracht en de hypotheekrente en de financieringslastpercentages over vier jaar gemiddeld worden. Een loonstijging kan er echter voor zorgen dat huishoudens toch meer hypotheek kunnen krijgen.

Het Nibud heeft hier aan de hand van voorbeeldberekeningen inzichtelijk gemaakt wat de verschillen in maximale hypotheek zijn voor 2017 en 2018 voor verschillende huishoudens met verschillende rentestanden. In deze berekeningen wordt echter rekening gehouden met een verwachte gemiddelde loonstijging voor 2018 van 2,2 procent.

Het verschil in leencapaciteit tussen 2017 en 2018 voor een niet-AOW-gerechtigde(n) met een toetsrente van 2,0% (rentevaste periode > 10 jaar) berekenen wij als volgt:
> In de 3e kolom zonder een veronderstelde loonstijging van 2,2%, en:
> In de 5e kolom met een veronderstelde loonstijging van 2,2% (uitgangspunt Nibud)

Maximale leencapaciteit toetsrente 2,0% (eenverdiener)       
Inkomen*               2017                      2018                 Verschil              2018 (+2,2%)     Verschil t.o.v. 2017
€ 25.000               € 109.910            € 107.092            -€    2.818           € 109.448                   -€      462
€ 30.000               € 131.892            € 128.511            -€    3.381           € 131.338                   -€      554
€ 35.000               € 153.874            € 149.929            -€    3.945           € 153.227                   -€       647
€ 40.000               € 175.857             € 171.347            -€    4.510           € 175.117                  -€       740
€ 45.000               € 202.911            € 197.839            -€    5.072           € 202.191                   -€       720
€ 50.000               € 231.094            € 225.457            -€    5.637           € 232.221                   +€   1.127
€ 55.000               € 254.203            € 254.203            €            0            € 266.132                    +€ 11.929
€ 60.000               € 290.840            € 290.840            €            0            € 297.238                    +€   6.398
 * Bij inkomens tussen € 20.000 en € 31.000 zijn in de berekeningen de woonquotes verhoogd met 3%

Conclusie leencapaciteit eenverdiener:
> Zonder loonsverhoging in 2018 daalt de leencapaciteit van een alleenverdiener bij inkomens tot € 55.000
> Met een loonstijging van 2,2% (berekeningen Nibud) stijgt de leencapaciteit vanaf € 50.000

Maximale leencapaciteit toetsrente 2,0% (tweeverdiener)
1e en 2e Inkomen**           2017                     2018                 Verschil          2018 (+2,2%)    Verschil 2017
€ 25.000/ € 15.000          € 175.857           € 171.347           -€   4.510          € 175.117              -€     740
€ 25.000/ € 20.000          € 197.839           € 192.766           -€   5.073          € 197.007              +€     832
€ 30.000/ € 15.000          € 197.839           € 192.766           -€   5.073          € 197.007              +€      832
€ 30.000/ € 20.000          € 219.821           € 219.821            €           0          € 224.657               +€   4.836
€ 35.000/ € 15.000          € 225.457           € 219.821           -€   5.636          € 224.657               - €      800
€ 35.000/ € 20.000          € 248.003           € 248.003            €           0          € 253.459               +€   5.456
€ 35.000/ € 25.000          € 277.312           € 277.312            €           0          € 283.413               +€   6.101
 
 ** Bij het bepalen van de woonquote is uitgegaan van het hoogste inkomen plus 70% van het laagste inkomen

Conclusie leencapaciteit tweeverdieners:
> Zonder loonsverhoging in 2018 daalt de leencapaciteit van een tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen tot € 50.000, ondanks dat vanaf 1 januari 2018 het inkomen van de minstverdienende partner voor 70% (in plaats van 60% in 2017) wordt meegenomen voor het bepalen van de leencapaciteit.
> Met een loonstijging van 2,2% (berekeningen Nibud) stijgt de leencapaciteit vanaf een gezamenlijk inkomen van € 50.000.In het Nibud-rapport Financieringslastnormen 2018 zijn de woonquotes van 2018 gepresenteerd. De woonquote is het percentage van het inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden.

Bron SEH, lees

Geplaatst op: 16 november 2017

Terug naar blog

© 2021 - Finance & More Heerhugowaard