Kifid: NN Bank mag totale schuld van exen verhalen op één partner


20 januari 2020 - Nationale-Nederlanden Bank heeft het gelijk aan zijn zijde gekregen van de geschillencommissie van Kifid na een klacht van een vrouw die het onterecht vindt dat alleen zij moet opdraaien voor het betalen van een restschuld. Het staat de bank volgens de commissie vrij om slechts één van de twee partners aan te spreken wanneer ze beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een hypothecaire geldlening.Karin Kuiken: "Best wel een triest verhaal. Scheiden, restschuld en een ex-partner in de schuldsanering. Heeft deze vrouw in het hele traject dan alles zelf opgelost of moeten oplossen?  De uitspraak van Kifid is legitiem: WEW betaalt eerst uit en daarna wordt het onderzoek gedaan of en wat er wel uitbetaald mocht worden. En als er niet helemaal uitbetaald wordt blijft er restschuld over.

Wat leert ons dit?
De klant weet als eerste dat niet voldaan kan worden aan de verplichting tot betaling van rente en aflossing. En natuurlijk is een scheiding niet fijn maar juist hierbij én bij restschuld bij verkoop kan er een beroep gedaan worden op het Waarborgfonds Eigen Woningen, mits er aan alle voorwaarden wordt voldaan. En hier mag best wel wat RFEA hulp bij gevraagd worden."


De woning van de vrouw en haar partner werd met een restschuld van ruim 40 mille verkocht na het beëindigen van de relatie. Op de geldlening was weliswaar Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van toepassing; echter moet wel aan alle voorwaarden worden voldaan wanneer het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) de restschuld deels of helemaal voldoet. Het gescheiden stel voldeed daar niet aan, waardoor ze niet voor vergoeding in aanmerking kwamen.

NN declareerde restschuld bij WEW
NN Bank had ondertussen al wel de restschuld gedeclareerd bij WEW en die betaalde bijna € 23.000 uit aan de bank. Toen echter duidelijk werd dat de voormalig geliefden niet aan de NHG-voorwaarden hadden voldaan, werd de vrouw benaderd om een betalingsregeling te treffen. Ze kon er ook voor kiezen de WEW-schuld af te kopen door direct ruim € 8.000 te betalen. Ze koos voor het laatste, waarmee ze dacht van alle betalingsverplichtingen af te zijn.

Bank had ook nog geld tegoed
Wat de vrouw zich blijkbaar niet had gerealiseerd was dat de bank ook nog een ruime 20 mille te tegoed had. NN Bank klopte hiervoor bij haar aan, omdat al duidelijk was geworden dat bij de ex niets te halen viel. Hij zat in de schuldsanering. De vrouw bleek in de veronderstelling te verkeren dat ze met het betalen van de ruim € 8.000 de totale schuld bij zowel de bank als de WEW had afgelost. Ze meende bovendien dat de bank maar bij haar ex-partner moest aankloppen omdat hij alle ellende zou hebben veroorzaakt.

Bank niet verplicht om naar ex te stappen
"Hoewel de wens van consument dat de bank ook haar ex-partner aanspreekt zeker invoelbaar is, oordeelt de commissie dat de bank daartoe niet verplicht kan worden.  Er is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, wat betekent dat de bank consument voor het gehele bedrag van de restschuld mag aanspreken.” Overigens blijkt uit correspondentie dat de bank wel degelijk heeft geprobeerd om bij de ex-partner aan te kloppen.

Onduidelijkheid in brief kan NN niet worden verweten
Dat de vrouw klaagde er ook over dat haar was gemeld dat ze met het betalen van ruim € 8.000 van de totale schuld af zou zijn. Op dit punt kreeg ze eveneens ongelijk. "De brief is afkomstig van het WEW en dus niet van de bank. Eventuele onduidelijkheden in de brief van het WEW kunnen de bank niet worden aangerekend.” Overigens staat in de betreffende brief expliciet aangegeven dat de brief enkel betrekking heeft op de schuld aan het WEW en dat de geldgever (de bank dus) de rest van het verlies kan invorderen. "Hoe spijtig het ook is dat consument in een onjuiste veronderstelling verkeerde, deze veronderstelling kan de bank niet worden aangerekend en vormt dan ook geen reden waarom de bank consument niet zou mogen aanspreken tot betaling van de restschuld.”


Geplaatst op: 22 januari 2020

Terug naar blog

© 2021 - Finance & More Heerhugowaard