Subsidietip! Voorwaarden SEEH eigenaar én bewoner.


11 september 2019 - Wilt u in aanmerking komen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner? Dan gelden de volgende criteria en voorwaarden.

Karin Kuiken: "Het wordt nu wel heel aantrekkelijk om energiebesparende voorzieningen aan uw woonhuis aan te brengen. De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen en staat vanaf 2 september j.l. weer open."


Algemene voorwaarden voor eigenaar én bewoner
 • U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
 • De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
 • Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt. 
 • U laat minstens 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
 • U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
 • De maatregelen zijn uitgevoerd na de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
 • U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
 • U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).
 • Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert.

Uitvoerdersformulieren
 • Bij uw aanvraag voegt u één of meer uitvoerdersformulieren.
 • Op de uitvoerdersformulieren geven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig aan hoeveel m2 of stuks van de energiebesparende of aanvullende maatregelen zijn uitgevoerd.
 • Ook geven de bouwbedrijven aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden voor de subsidie, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal.
 • Bij de uitvoeringsformulieren voegt u foto's waarop duidelijk te zien is dat de maatregelen zijn uitgevoerd. De bouwbedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat ze deze foto's vóór het indienen van de aanvraag bij u aanleveren. (*)
 • Zijn de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bouwbedrijf het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bedrijf heeft uitgevoerd.
 • U bent er als aanvrager voor verantwoordelijk dat alle uitvoerende bouwbedrijven de uitvoerdersformulieren naar waarheid, volledig en leesbaar invullen en ondertekenen.
 • Sla de formulieren eerst op uw harde schijf op en voeg ze daarna bij de aanvraag.
* Momenteel accepteren wij ook aanvragen zonder foto's, omdat het helaas nog niet mogelijk is om foto's bij het formulier toe te voegen. Wij verwachten dat er eind september 2019 een nieuw uitvoerdersformulier beschikbaar is.

Uitvoerdersformulier (aanvullende) energiebesparende maatregelen eigenaar én bewoner
Informatiefilm voor uitvoerders (bouwbedrijven), zie bron.

Administratieve bewijslast
Bij uw subsidieaanvraag moet u de volgende bewijsstukken uploaden:
 • een afschrift van de factuur of facturen van de uitgevoerde maatregelen
 • betalingsbewijzen van de uitgevoerde maatregelen
 • uitvoerdersformulier(en)
Voorwaarden woningtypen
Voor deze subsidieregeling komen onderstaande woningtypen in aanmerking:

Woningtypen SEEH voor eigenaar én bewoner

Woningtype > Toelichting
 • Vrijstaande woning > eventueel geschakeld door een garage
 • Twee-onder-een-kap > eventueel geschakeld door een garage of een hoekwoning in een rij woningen
 • Rijtjeswoningwoning >die in een rij staat, maar niet op de hoek
 • Etagewoning > etagewoning, galerijwoning of portiekwoning, appartement met één of meerdere woonlagen (maisonnette), gesplitste woning met meerdere zelfstandige wooneenheden die voorheen één woning vormden
Twijfelt u in welke woningtype u woont, bekijk dan de afbeeldingen van de woningtypen.
 • Woningtypen die niet in aanmerking komen voor deze subsidie, zijn:
 • woonboten, woonwagens, recreatie- of vakantiewoningen of tweede huizen;
 • woningen die ondanks een woonbestemming niet eerder bewoond zijn geweest, bijvoorbeeld woningen die gerealiseerd worden in getransformeerde kerken, kantoren, gymzalen, scholen of industriële gebouwen.
Lees meer over de verschillende woningtypen.

Bron Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (SEEH), lees

Geplaatst op: 11 september 2019

Terug naar blog

© 2021 - Finance & More Heerhugowaard